KLAUZULA INFORMACYJNA


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz nowych zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie KABUTO, 01-910 Warszawa, Tołstoja 1/54 w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza pod nazwą LELOŚ.

Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w LELOŚ jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: lelosgryzie@wp.pl .

Dane osobowe Pani/Pana w postaci:
imię i nazwisko, adres dostawy towaru, numer telefonu, adres mailowy
przetwarzane są jedynie w celach:

1) zawarcia i wykonania zawartej z LELOŚ umowy na wykonanie rękodzieła zgodnego z zamowieniem,
2) nadania towaru na podany adres.
- wprowadzania danych do managera paczek Inpost, ewentualnie podanie danych na potwierdzeniu nadania Poczty Polskiej,  
3) zgłoszenia postępowania reklamacyjnego dostawcy paczki ( na wyraźną prośbę kupującego)
4) wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO – obowiązek prawny),
Po wykonaniu umowy ( po dostarczeniu towru do zamawiającego), dane nie są w żaden sposób gromadzone, zbierane, przetwarzane. Dowody nadania są w odpowiedni sposób niszczone z zachowaniem staranności by dane adresowe nie były możliwe do odczytania.
Podanie danych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, do realizacji umowy wystarczą ogólnodostępne dane na portalach społecznościowych ( profil osoby zamawiającej).
LELOŚ daje możliwość odbioru osobistego towaru, co nie wymaga podania żadnych danych osobowych.
Podane przez siebie dane, można usunąć poprzez usunięcie z komunikatora rozmowy w której zostało złożone zamówienia ( rozmowa zostanie trwale usunięta).Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazane lub udostępnione:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Przedszkola lub innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu :
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.